| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/285/2013 Rady Gminy Orły

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orły

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r. poz. 594), art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2012 r. poz. 391 z   późn. zm.),   Rada Gminy uchwala, co następuje   :  

§   1.  
Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z   terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orły, o   których mowa w   art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U.z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) a   zwanymi dalej właścicielami nieruchomości.  

§   2.  
 

1.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   jednego pojemnika o   objętości 110 l - 40,00 zł; za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   jednego pojemnika o   objętości 1100 l - 120,00 zł.  

2.   Określa się górne stawki opłat w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   wysokości: 80,00 zł za 1m3.  

§   3.   1.   W przypadku gdy odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne), górne stawki opłat za usługi określa się w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych podlegających segregacji od jednego pojemnika lub worka o   objętości 110 l - 20,00 zł; za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych podlegających segregacji od jednego pojemnika o   objętości 1100 l - 90,00 zł;  

§   4.   Górne stawki opłat określone w   § 2   i § 3   są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i   usług).  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły.  

§   6.   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i   Gospodarki Komunalnej.  

§   7.   Traci moc uchwała nr XXII/242/09 Rady Gminy Orły z   dnia 24 lutego 2009 roku  
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszących przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Orły  


mgr   Małgorzata   Hawro

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »