| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/351/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć  plan dochodów budżetu o kwotę -                            314 216

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

314 216,00

90095

Pozostała działalność

314 216,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

314 216,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

314 216,00

Razem:

314 216,00

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę -                            98 987

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

852

Pomoc społeczna

44 232,0085219

Ośrodki pomocy społecznej

44 232,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

44 232,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      ( sprzedaż samochodu)

44 232,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54 755,00


90002

Gospodarka odpadami

9 149,00

DOCHODY BIEŻĄCE

9 149,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 149,00

90095

Pozostała działalność

45 606,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

45 606,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

45 606,00

Razem:

98 987,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            569 394

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

569 394,0090095

Pozostała działalność

569 394,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

569 394,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

513 944,00

z tego :

Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów

314 216,00

Oczyszczanie stawów, budowa chodników, oświetlenia na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz remont budynku w Markach

199 728,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      ( Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów)

55 450,00

Razem:

569 394,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            354 165

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

700

Gospodarka mieszkaniowa

345 016,0070005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

345 016,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

345 016,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             ( odkupienie gruntu)

345 016,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 149,00


90002

Gospodarka odpadami

9 149,00

WYDATKI BIEŻĄCE

9 149,00

Wydatki jednostek budżetowych

9 149,00

w tym:

4210

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 149,00

Razem:

354 165,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


inż. Kazimierz Idzik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »