| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/255/14 Rady Miasta Dynów

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Dynów z dnia 9 lipca 2008 r., nr XXI/147/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „a” oraz art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2013 r.,poz. 594 z   późn. zmianami), w   związku z   art. 37, art. 43, art. 62, art. 63, art. 68 ust. 1   i 3, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3   i 4, art. 84 ust. 3   i 4   oraz art. 86 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z   2014 r., poz. 518 z   późn. zm.) – Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Rady Miasta Dynów z   dnia 9   lipca 2008 r., nr XXI/147/08 w   sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 3, ust. 4, pkt 1), lit. a) otrzymuje brzmienie:  

a)   30 000zł dla nieruchomości niezabudowanej, .

2.   § 7, ust. 4, pkt 1), otrzymuje brzmienie:  

1)   niezabudowanej o   wartości przekraczającej 30 000zł, .

3.   W § 8, ust. 1, po pkt 4) kropkę zamienia się na przecinek i   dodaje się pkt 5) o   treści:  

5)   zamiany za inną nieruchomość. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów  


Roman   Mryczko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »