| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. z 2012r poz 83), Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Nisko.

§ 2. 1. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą być udzielane: osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, jako prawa związanego z odrębną własnością tych lokali mieszkalnych,  spółdzielniom mieszkaniowym w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2. Ustala się stawkę procentową bonifikat, o których mowa w ust.1 w wysokości 95%.

§ 3. Bonifikat, o których mowa w § 2, nie stosuje się w przypadku rozłożenia na raty opłaty za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem, że użytkownik wieczysty: złoży wniosek o udzielenie bonifikaty, nie zalega wobec Gminy Nisko z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, w szczególności z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste oraz podatkami, zadeklaruje jednorazowe uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia z uwzględnieniem bonifikaty wynikającej z niniejszej uchwały.

§ 5. Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych ostateczną decyzją, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 05 września 2007r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytuły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nisko.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Ślusarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »