| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 247/XLV/2014 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXII/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i   § 13 oraz art. 13a ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy w   Starym Dzikowie, na wniosek Wójta Gminy Stary Dzików, uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr 142/XXII/2012 Rady Gminy w   Starym Dzikowie z   dnia 17 października 2012 r. w   sprawie podziału gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DUWP 2012.2249), wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Ustala się granice obwodów głosowania:  

1)   nr 1   na: "Sołectwo Stary Dzików",  

2)   nr 4   na: "Sołectwo Moszczanica",  

3)   nr 5   na: "Sołectwo Ułazów",  

4)   nr 6   na: "Sołectwo Nowy Dzików".  

2.   Ustala się siedziby obwodowych komisji wyborczych:  

1)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1   w Starym Dzikowie na: "Sala rekreacyjna w   budynku użyteczności publicznej w   Starym Dzikowie",  

2)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Cewkowie na: "Zespół Szkół w   Cewkowie",  

3)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4   w Moszczanicy na: "Świetlica wiejska w   Moszczanicy".  

§   2.   Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Od uchwały, wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Przemyślu w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  


Załącznik do Uchwały Nr 247/XLV/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1  

Sołectwo Stary Dzików  

Sala rekreacyjna w   budynku użyteczności publicznej w   Starym Dzikowie  
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

2  

Sołectwo Cewków od nr 1   do nr 134, od nr 272 do nr 356 i   nr 358  

Zespół Szkół w   Cewkowie  

3  

Sołectwo Cewków od nr 135 do nr 271 i   nr 357  

Świetlica wiejska w   Cewkowie Woli  

4  

Sołectwo Moszczanica  

Świetlica wiejska w   Moszczanicy  

5  

Sołectwo Ułazów  

Szkoła Podstawowa w   Ułazowie  

6  

Sołectwo Nowy Dzików  

Świetlica wiejska w   Nowym Dzikowie  
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Stanisław   Zając

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »