| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.182.2014 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 3 grudnia 2014r.

dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/448/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko - 4”

Działając na podstawie art.85, art.86 i art.91 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.15 ust.2 i art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.)

STWIERDZAM  NIEWAŻNOŚĆ

uchwały Nr XLIX/448/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko - 4”.

Uzasadnienie

W dniu 7 listopada 2014r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Nr XLIX/448/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko - 4”.

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, stwierdzono co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) oraz wymogów § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), w przedmiotowym planie brak jest ustalonego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania dla części terenów objętych granicami jego opracowania oraz wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych przeznaczeniu, co stanowi naruszenie zasad sporządzania planu o których mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy. Na rysunku planu przedmiotowe tereny oznaczone zostały jedynie informacyjnie, w części jako droga lokalna oraz w części jako zabudowa usługowa.

Zauważa się, iż ustalony w § 5 ust. 1 pkt 4 uchwały zakaz jest sprzeczny z ustalonym przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W ocenie organu nadzoru każda lokalizacja nowego budynku lub obiektu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu, zmieni w istotny sposób „naturalny krajobraz”.

Uchwalony plan, stosownie do art. 34 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu wejścia w życie, częściowo zastąpi obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Krościenko 3”, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/230/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2005 r., co spowoduje, iż jego ustalenia wykluczą możliwość prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z ustaleń obowiązującego obecnie planu.

Ponadto, przedmiotowa uchwała jest sporządzona w sposób niezgodny z Działem II rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, gdyż stanowi nowelizację ogólną obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko 3”; nie wskazano, które konkretnie przepisy obowiązującego planu ulegają dezaktualizacji, a tym samym winny ulec skorygowaniu w przepisach końcowych uchwały.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane naruszenia prawa, organ nadzoru stwierdza, iż  uchwała Nr XLIX/448/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Krościenko - 4” narusza zasady sporządzania zmiany planu, co skutkuje jej nieważnością, stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul.Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. Wojewody Podkarpackiego
Dyrektor Generalny Urzędu


Janusz Olech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »