| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446) i art 126, 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję się Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

2. Regulamin o którym mowa w ust 1 stanowi załącznik nr 1 do Uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Kańczudze.

§ 3.

Traci moc uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dariusz Dudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór umowy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »