| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4, 6 w zw. z art. 20zf pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz punkty przyznawane za poszczególne z nich:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 50 punktów,

2) jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 40 punktów,

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie - 30 punktów,

4) rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola (szkoły/zespołu szkół) - 20 punktów,

5) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) - 10 punktów

6) zamieszkanie przez dziecko w obwodzie szkoły, na obszarze którego swoją siedzibę ma przedszkole lub oddział przedszkolny - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej,

2) oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka w danym przedszkolu,

3) oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych,

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu wraz z dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radomyśl nad Sanem


Edward Wermiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »