| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kołaczycach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

Na podstawie art. 20c ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

10

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

2

Kandydat w danym roku kalendarzowym uzyskał prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty.

9

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

3

Jedno z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo odbywa naukę w trybie dziennym.

5

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

4

Oboje rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo odbywa naukę w trybie dziennym.

10

Pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).

5

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) lub rodzice wraz z wnioskiem kandydata złożyli wniosek o przyjęcie do tego samego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) jego rodzeństwa.

8

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu (publicznej innej formie wychowania przedszkolnego).

Wniosek o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

6

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz.

7

Deklaracja o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

§ 2.

Kryteria o których mowa w §1, mają zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach


Stanisław Dunaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »