| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr DRE-4110-19(7)/2015/13859/ESz, Nr DRE-4110-20(7)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 listopada 2015r.

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2015 r., Nr WCC/1163N/13859/W/DRE/2015/ESz i Nr PCC/1139N/13859/W/DRE/2015/ESz w sprawach zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: "Koncesjonariuszem")

Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML,
Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 1 lutego 2008 r. (z późn. zm.), udzielono Koncesjonariuszowi: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: OEC-ZAT-610-4-2/15), uzupełnionym ostatecznie pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: OEC-ZAT-610-4-7/15), Koncesjonariusz wystąpił o zmianę zakresu działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła określonego w ww. koncesjach, informując o źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, które nie są już eksploatowane przez Koncesjonariusza oraz przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe informacje.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Po analizie nadesłanej dokumentacji postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzje Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 1 lutego 2008 r. (z późn. zm.), w zakresie zgodnym z wnioskiem Koncesjonariusza.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie


Adam Dobrowolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »