| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Miejskiej w Błażowej

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.(M.P., poz. 1029) i pkt. 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P., poz. 735) Rada Miejska w Błażowej uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki roczne podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynoszą :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 492,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 684,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 816,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1008,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,(z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 528,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), jak w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 22 miejsca - 792,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1188,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Błażowej Nr L/237/2014 z 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jurek Faraś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/55/2015
Rady Miejskiej w Błażowej
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/55/2015
Rady Miejskiej w Błażowej
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/55/2015
Rady Miejskiej w Błażowej
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »