| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Błażowej

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art.28 § 4 i art.47 ust.4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2015r., poz.613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1391 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.465 z późn. zm.) Rada Miejska w Błażowej uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa.

2. Inkasa dokonywać będą następujące osoby:

1) Jamioł Mieczysław dla sołectwa Białka

2) Szala Zbigniew dla sołectwa Błażowa Dolna

3) Sowa Grażyna dla sołectwa Błażowa Górna

4) Drewniak Małgorzata dla sołectwa Futoma

5) Sapa Adam dla sołectwa Kąkolówka

6) Mazur Antoni dla sołectwa Lecka

7) Synoś Krystyna dla sołectwa Nowy Borek

8) Mocha Wojciech dla sołectwa Piątkowa

9) Nykiel Jan dla sołectwa Kąkolówka Ujazdy

10) Więcek Irena dla sołectwa Błażowa Dolna Mokłuczka

11) Cyran Czesław dla miasta Błażowa.

§ 2. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków - do 7 dni następujących po ostatnim dniu w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty .

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Błażowej Nr VIII /42/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jurek Faraś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »