| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/15 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2015 r, poz. 1515); art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Leżajska w następujących wysokościach:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie600,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1.000,00 zł

c / powyżej 9 ton a poniżej 12 ton1.200,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszania osi

jezdnych

Dwie osie

12

13

1.100,00 zł

1.400,00 zł

13

14

1.150,00 zł

1.450,00 zł

14

15

1.200,00 zł

1.500,00 zł

15 i powyżej

2.000,00 zł

2.100,00 zł

Trzy osie

12

17

1.150,00 zł

1.400,00 zł

17

19

1.200,00 zł

1.600,00 zł

19

21

1.300,00 zł

1.800,00 zł

21

23

1.400,00 zł

1.900,00 zł

23

25

2.100,00 zł

1.950,00 zł

25 i powyżej

2.200,00 zł

2.000,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1.500,00 zł

1.950,00 zł

25

27

1.500,00 zł

2.000,00 zł

27

29

1.500,00 zł

2.050,00 zł

29

31

1.900,00 zł

2.400,00 zł

31 i powyżej

2.200,00 zł

2.500,00 zł

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie1.100,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1.200,00 zł

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton1.300,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy

zawieszania osi

jezdnych

Dwie osie

12

18

1.300,00 zł

1.400,00 zł

18

25

1.350,00zł

1.500,00 zł

25

31

1.400,00 zł

1.600,00 zł

31 i powyżej

1.485,00 zł

2.000,00 zł

Trzy osie

12

40

1.500,00 zł

1.900,00 zł

40 i powyżej

1.800,00 zł

2.500,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicząprowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a/ od 7 ton do 10 ton włącznie700,00 zł

b/ powyżej 10 ton a poniżej 12 ton850,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa /przyczepa/

+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku powyżej złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszania

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.000,00 zł

1.100,00 zł

18

25

1.100,00 zł

1.200,00 zł

25 i powyżej

1.200,00 zł

1.300,00 zł

Dwie osie

12

28

1.100,00 zł

1.200,00 zł

28

33

1.200,00 zł

1.300,00 zł

33

38

1.300,00 zł

1.400,00 zł

38 i powyżej

1.400,00 zł

1.700,00 zł

Trzy osie

12

38

1.000,00 zł

1.100,00 zł

38 i powyżej

1.100,00 zł

1.500,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatkowe określa poniższa tabela

Przedmiot opodatkowania

Stawki podstawowe

Stawki dla spełniających normy EURO

1) mniej niż 22 miejsca

1.100,00 zł

1.050,00 zł

2) równej lub większej

niż 22 miejsca

1.550,00 zł

1.500,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatków należnych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Jarosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »