| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gać

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Gminy Gać uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Gać stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/38/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Gać (DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1462) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 27 dodaję się ustęp 5 w brzmieniu:"Materiały na sesję mogą być dostarczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu na adres mailowy wskazany przez Radnego, w terminach o których mowa w ust. 2 i 4. Uznaje się, że zawiadomienie oraz materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej."

2. § 46 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół. Przebieg sesji może być nagrywany na urządzenie do zapisu cyfrowego. Nośnik pozostaje do dyspozycji Radnych po złożeniu przez nich pisemnego wniosku o jego udostępnienie. Nośnik przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji, której nagranie dotyczy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gać


Lesław Stańko

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »