| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2016 Rady Gminy Przeworsk

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Przeworsk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) Kryteria naboru oraz punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Przeworsk jest organem prowadzącym,

2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 2. 1) Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało rodzeństwo kandydata - 6 pkt.,

b) kandydat uczęszczał do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Przeworsk - 5 pkt.,

c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 4 pkt.,

d) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,

2) Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

§ 3. 1) Kandydatów do klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało rodzeństwo kandydata - 6 pkt.,

b) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Przeworsk - 5 pkt.,

c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 4 pkt.,

d) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,

2) Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworsk

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Ruchała

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »