| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/112/16 Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się z dołu, w następujących terminach:

1) za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 15 kwietnia każdego roku

2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 15 lipca każdego roku

3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 października każdego roku

4) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 20 grudnia każdego roku

2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania inkasentowi wyznaczonemu przez Radę Gminy bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.

3. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. Wyznaczenie inkasentów i ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/157/13 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Bik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »