| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/1377/10 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153; poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 328; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473; Nr 115, poz. 793; Nr 176, poz. 1238 z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 144, poz. 1175)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk nie może być usytuowane:

1) na terenie targowiska,

2) w przejściach podziemnych skomunikowanych z dworcami kolejowymi lub autobusowymi,

3) w przejściach podziemnych, w których znajduje się mniej niż 5 zorganizowanych punktów sprzedaży,

4) w punktach detalicznych, w których sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na zewnątrz tzw. "sprzedaż z okienka" i w punktach gastronomicznych nieprzystosowanych do spożycia w miejscu sprzedaży,

5) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci i młodzieży,

6) na terenie boisk placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

7) na parkingach.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/67/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona uchwałami Nr XX/596/04 z dnia 12 lutego 2004 r. oraz Nr XXXIX/1303/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »