| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVI/490/2010 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 maja 2010r.

uchylająca Uchwałę Nr LIV/575/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 668, nr 92, poz. 753 oraz Nr 47, poz. 278) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LIV/575/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Witold Reclaf


Uzasadnienie

Uchwałą Nr LIV/575/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Rada wyraziła zgodę na korzystanie przez Gminę Rumia ze schroniska dla zwierząt w Małoszycach. Dotychczasowa uchwała nie daje możliwości korzystania z innych schronisk, poza schroniskiem w Małoszycach. Właściciel tego schroniska decyduje o zasadach odpłatności za opiekę nad zwierzętami, co narusza niewątpliwie zasady prawidłowej gospodarki finansowej gminy. Ponadto schronisko w Małoszycach nie wywiązuje się prawidłowo z zaoferowanych usług na rok 2010, gdyż nie zapewnia optymalnych warunków bytowych przebywającym tam zwierzętom w zakresie karmienia, suchych legowisk, obszernych boksów i odpowiednich wybiegów. Zwierzęta są wychudzone, zaniedbane, głodne, chore i poranione w wyniku zachowań agresywnych spowodowanych przewlekłym głodzeniem. Ponadto w/w uchwała nie przewiduje możliwości powierzenia opieki nad wyłapywanymi zwierzętami organizacjom pożytku publicznego, co prawdopodobnie ograniczyłoby koszty do faktycznie poniesionych, a nie jak dotychczas do kosztów narzuconych przez właściciela schroniska W tej sytuacji koniecznym jest uchylenie powołanej wyżej uchwały. Projekt uchwały, uchylającej uchwałę Nr LIV/575/2006 został uzgodniony z powiatowym lekarzem weterynarii i uzyskał pozytywna opinię OTOZ ANIMALS z siedzibą w Gdyni. Uchwała spełnia zatem warunki określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt i jest zgodna z prawem. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »