| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Lubichowo

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty


Na podstawie art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Stawka dzienna opłaty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie wynosi: 1. ARTYKUŁY ROLNO - SPOŻYWCZE Od sprzedaży dokonywanej: a/ z samochodu osobowego 18,00 zł dziennie b/ od każdego stoiska zajmującego powierzchnię gruntu do 6 m2 15,00 zł dziennie - za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni stoiska 2,00 zł dziennie lecz nie więcej niż 699,27 zł dziennie c/ od sprzedaży "obnośnej" tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 5,00 zł dziennie 2. ARTYKUŁY INNE NIŻ ROLNO - SPOŻYWCZE Od sprzedaży dokonywanej: a/ z samochodu osobowego 30,00 zł dziennie b/ od każdego stoiska zajmującego powierzchnię gruntu do 6m2 24,00 zł dziennie - za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni stoiska 2,00 zł dziennie lecz nie więcej niż 699,27 zł dziennie c/ od sprzedaży "obnośnej" tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 10,00 zł dziennie 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.)
§ 2. 1.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku. 2.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 3.Inkasa opłaty targowej dokonuje pani Irena Pazda, z którą Wójt Gminy zawiera umowę cywilnoprawną za wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 25 % od zainkasowanych kwot opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »