| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie


Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Targowisko Miejskie obejmuje teren działek Nr 492, 493, 544/2, 544/6, 544/8, 544/9, 544/10, 544/11 i 546/5 położonych w Sztumie przy ul. Mickiewicza zgodnie z załączoną mapą",
2. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Targowisko Miejskie w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo do 17,oo" , w soboty w godz. od 7,oo do 15,oo."
3. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie : "W niedzielę oraz w pozostałe dni wolne od pracy poza opisanymi w ust. 2, w godzinach innych niż określone w ust. 2, targowisko może być czynne na wniosek handlowców".
4. w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Administratorem targowiska miejskiego jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28",
5. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie "Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, miejscach parkingowych (poza miejscami sezonowo wyznaczonymi do handlu), chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób ograniczający ruch pieszy i kołowy".
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak
UZASADNIENIE
Obecnie obowiązująca uchwała Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie została podjęta w 2003 roku, a w dniu 26 czerwca 2007 roku uchwałą Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Sztumie zlikwidowano zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie. Po likwidacji zakładu budżetowego ciągłość działalności wykonywanej przez likwidowany zakład zapewniło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie. W dniu 31 grudnia 2007 roku umową użyczenia Nr HU-6446A/08 Gmina Sztum użyczyła obiekt Hali Targowej dla nowego administratora, wskazując teren w załączniku Nr 1. W związku z tym, że działki o numerach 492, 544/2, 544/6, 544/8, 544/9, 544/10 i 546/5 nie były ujęte w poprzednim regulaminie targowiska miejskiego w Sztumie, stąd zachodzi konieczność ich uwzględnienia w zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska. Jednocześnie zmianie ulegną również dni i godziny otwarcia i prowadzenia handlu na targowisku. Dotychczas targowisko było czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 6,oo do godz. 18,oo, a winno być od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7,oo do godz. 17,oo, w soboty od godz. 7,oo do godz. 15,oo. Natomiast w niedziele oraz pozostałe dni wolne od pracy w godzinach innych może być czynne na wniosek handlowców. Ponadto zachodzi konieczność zmiany zakresu miejsc objętych zakazem prowadzenia handlu i objęcia nim również miejsc parkingowych, z wyłączeniem części tych miejsc sezonowo wyznaczonych do sprzedaży płodów rolnych, choinek, zniczy itp.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »