| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/454/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685) i art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835)

§ 1. W statucie Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/137/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2003 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/280/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się pkt 8,

2) użyte w statucie, w różnych przypadkach, wyrazy "zakład budżetowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "samorządowy zakład budżetowy".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Wasilewski


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi form, w których jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować zadania własne w zakresie m.in. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi należy, do dnia 31 grudnia 2010 r., przystosować istniejące dotąd uregulowania do aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z art.14 powyższej ustawy, samorządowe zakłady budżetowe nie mogą wykonywać dodatkowo żadnych działań na rzecz osób trzecich. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w statucie zakładu budżetowego Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »