| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/623/10 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ).

Tytuł I.
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, w następujący sposób:

a) § 11 otrzymuje brzmienie : " Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje dyrektor GOPS w drodze decyzji administracyjnej.";

b) § 15 ust. 1 i ust. 2 - skreśla się;

c) w § 18:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie : "Dyrektor GOPS - w drodze zarządzenia wewnętrznego - określa szczegółowe zasady ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uwzględniające różnorodność faktycznych dochodów i sytuacji życiowych w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza, wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz liczbę złożonych wniosków.";

- ust. 5 skreśla się.

§ 2. Pozostawić w mocy pozostałą część Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice i dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Stelmaszyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »