| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1) Od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł

b) budynków mieszkalnych posiadających jedynie źródło ogrzewania nie na paliwo stałe 0,26 zł

c) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej

niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej 18,76 zł

d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,85 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające

tych świadczeń 3,61 zł

f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,64 zł

2) Od budowli: 2% ich wartości

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 - 6 ustawy

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza

lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - od 1 m2 powierzchni 0,68 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha

powierzchni 3,23 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,21 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości lub ich części zajęte przez:

a) domy opieki społecznej,

b) żłobki,

c) biblioteki publiczne;

d) jednostki realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym,

e) miejskie służby i straże.

2) Powierzchnię piwnic i strychów, z wyjątkiem zajętych na mieszkanie, garaż lub prowadzenie działalności gospodarczej.

3) W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani strychu, ani piwnicy zwalnia się od podatku - 15 m2 powierzchni w budynku gospodarczym, jeżeli pełni on faktycznie funkcję strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w najbliższym otoczeniu przy budynku mieszkalnym.

4) Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/378/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2009r. Nr 170 poz. 3323).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »