| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/46/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 156, poz. 3078 z dnia 13 grudnia 2010r.) w § 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Maślanka


Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 225, poz. 1461 została opublikowana istotna zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powodująca konieczność pilnego dokonania zmiany w uchwale w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. Nowelizację wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461), na mocy której - począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej." Zmiana dotyczy rodzaju budynków lub ich części wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych - objętych preferencyjną stawką podatku od nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) przepis ten brzmiał: "d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych". Wedle starej regulacji preferencyjną stawką podatku od nieruchomości były opodatkowane budynki lub ich części faktycznie zajęte jedynie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), czyli np. gabinety lekarskie, zabiegowe. Preferencyjna stawka nie odnosiła się do budynków lub ich części, w których świadczone były inne usługi, np. recepcja. Od 1 stycznia 2011 roku wszystkie pomieszczenia zajęte przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych objęte będą preferencyjną stawką, zarówno gabinet lekarski, jak i recepcja.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »