| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Chojnickiego

z dnia 10 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) "nie później niż do końca stycznia roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym".

W związku z upływem kolejnej kadencji komisji Zarządzeniem Nr 12/2010 Starosty Chojnickiego z dnia 8 marca 2010 r. powołano nową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na okres kolejnych 3 lat - do 8 marca 2013 r. Skład osobowy komisji zmienił się nieznacznnie - tylko Komendant Powiatowy Policji delegował nowe osoby do składu komisji.

W roku 2010 odbyły się 4 posiedzenia komisji.

Na posiedzeniu komisji w dniu 28 marca 2010 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił koszty związane z usuwaniem skutków zimy 2009/2010. Następnie przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży omówili sprawozdania z działalności swoich placówek w 2009 r.

W pierwszej kolejności wysłuchano sprawozdania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, który poinformował, że w omawianym okresie bezrobocie na terenie powiatu chojnickiego wzrosło o 1500 osób, co przełożyło się na stopę bezrobocia, która z 14% w styczniu 2009 r. na koniec grudnia 2009 r. osiągnęła poziom 17,6%. Dyrektor omówił programy realizowane w 2009 r. przez PUP, zaznaczył, że w tym czasie zaktywizowano 3500 osób bezrobotnych, w szkoleniach uczestniczyło ponad 850 osób, 660 osób brało udział w programach stażowych, 640 osób brało udział w pracach interwencynych i robotach publicznych.

W kolejnej części posiedzenia wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dyrektor omówił realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach, opieki nad dzieckiem i rodziną, funkcjonowania rodzin zastępczych. Zaznaczył, że w 2009 r. powstało 20 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 66 dzieci. Udało się pozyskać mieszkanie przystosowane jako mieszkanie chronione przewidziane dla 6 wychowanków rodzin zastępczych i placówek oświatowo-wychowawczych. Podkreślił, że chojnicki PCPR jako jeden z 21 PCPR na terenie kraju otrzymał wyróżnienie za projekt dotyczący poradnictwa i nagrodę w kwocie 7000 zł. Przedstawił potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawiła ustawowe zadania Stacji, zaznaczyła, że podstawowym zadanem jest nadzór bieżący i zapobiegawczy.

Następnie głos zajął Komendant Powiatowy Policji, który w sprawozdaniu skupił się na 7 podstawowych kategoriach: kradzieżach, kradzieżach z włamaniem, uszkodzeniach mienia, kradzieżach pojazdów, uszczerbku na zdrowiu, rozbojach, bójkach i pobiciach. W większości tych dziedzin odnotowano wzrost wykrywalności, wzrosła jednak ilość interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. Podkreślił, że w roku 2009 było 16 meczów piłki noznej kwalifikowanych jako imprezy masowe, podkreslił, że zabezpieczenie tych imprez stanowi duże obciążenie dla policji. Komisja postanowiła szerzej zająć się sprawą na jednym z kolejnych posiedzeń komisji.

Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii omówił choroby zakaźne zwierząt zwalczane z urzędu, przedstawił, które z nich wystąpiły na terenie powiatu chojnickiego. Poinformował, że przeprowadzono 117 obserwacji weterynaryjnych psów i kotów, które miały potwierdzić lub wykluczyć wściekliznę - nie wystąpiły przypadki dodatnie. Tak samo przedstawiała się sprawa z obserwacją zwierząt tzw. "dzikich"- wśród 85 przebadanych nie stwierdzono przypadków dodatnich.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w omawianym okresie prowadził akcje poszukiwania budynków socjalnych i sprawdzenia ich stanu technicznego. Poruszył problem "Wieży Ciśneń" w Chojnicach i jej właściwego zabezpieczenia. W okresie zimowym przeprowadzono kontrole odśnieżania dachów - nie bylo większych zastzreżeń. Poinformował, że na 2010 r. przydzielono inspektoratom sprawę zamieszkiwania w ogrodach działkowych i budowanie niezgodnie z przepisami.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podał, że w roku 2009 było łącznie 1169 zdarzeń i nastąpił spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Podkreślił, że straż otrzymała dodatkowy sprzęt. Powiadomił, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała I miejsce w skali województwa w zakresie utrzymania sprawności i jakości sprzętu oraz przedstawił zamierzenia na 2010 r.

Posiedzenie komisji w dniu 18 czerwca poświęcone było przygotowaniu do sezonu turystycznego. Prezes Chojnickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawił wykaz kąpielisk obsadzanych przez WOPR, przypomniał sprawę nierozwiązanego problemu zwyczajowo przyjętego kąpieliska nad jeziorem Niedźwiedź w Chojniczkach, przedstawił potrzeby i omówił problemy związane z zabezpieczeniem sezonu letniego. Komisja postanowiła ponownie wystąpić do Wójta Gminy Chojnice z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia kąpieliska strzeżonego nad jeziorem Niedźwiedź. Dyrektor PSSE w Chojnicach poinformowała o wynikach badania wody w kąpieliskach zgłoszonych w 2010 r. i wymieniła akweny, w których kąpiel jest dozwolona. Przedstawiciele KPPSP omówili zasady opiniowania obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, podkreślili, że został pozyskany dodatkowy sprzęt dla jednostki pływającej w Charzykowach. Na tym posiedzeniu komisja zajęła się również sprawą organizacji ruchu na skrzyżowaniach niektórych ulic w Chojnicach, w związku z częstym występowaniem tam kolizji oraz sprawą oświetlenia przejść dla pieszych. Komisja postanowiła wystąpić w tych sprawach do właściwych instytucji.

W dniu 9 lipca 2010 r. komisja zajmowała się sprawą zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów sportowych z terenu powiatu, przedstawicieli urzędów miast i gmin, policji. Komisja zajęła się sprawą ze względu na awans Miejskiego Klubu Sportowego "Chojniczanka" do II ligi, co za tym idzie koniecznością dodatkowego zabezpieczenia meczów. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji odpowiedzialny za bezpieczeństwo imprez masowych omówił zadania policji, organizatorów i innych podmiotów związane z organizacją tego typu imprez i zapewnieniem bezpieczeństwa na stadionach. Wyjaśnił różnicę między sposobem zabezpieczenia meczów tzw. "zwykłych", a meczów "podwyższonego ryzyka". Przedstawił i omówił zmiany w ustawie o imprezach masowych i obowiązki z niej wynikające dla organizatorów meczów. Przedstawiciele klubów sportowych przekazali obawy dot. zmian do ustawy o imprezach masowych, szczególnie kwestę identyfikacji osób i technicznych problemów z jej wprowadzeniem, w związku z brakiem, do dnia posiedzenia komisji, przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Posiedzenie w dniu 26 października, jak co roku poświęcone było przygotowaniu do sezonu zimowego. Uczestniczyli w nim: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu chojnickiego, którzy omówili stan przygotowania ośrodków do zimy, zabezpieczenie w środki finansowe. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chojnicach, który przypomniał zasady umieszczania osób w jego placówce. Podkreślił, że placówka przyjmuje tylko osoby trzeźwe, i zaznaczył, że Noclegownia nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki osobom będącym pod wpływem alkoholu. Osoby takie stanowią ogromny problem zarówno dla noclegowni, jak i dla służb powiatowych. Komendant Powiatowy Policji również poruszył problem zapewnienia właściwej opieki pijanym osobom bezdomnym. Komisja poszukiwała skutecznego sposobu rozwiązania problemu.

W dalszej części posiedzenia zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich przedstawili informację nt przygotowania do zimy. Omówili zabezpieczenie finansowe, sprzętowe, standardy odśnieżania dróg. Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach przedstawił informację o realizacji planu pracy oraz o wnioskach wypracowanych przez komisję w 2010 r.

Starosta


Stanisław Skaja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »