| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Szemud

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:

§ 1. 1. 1. W Statucie Gminy Szemud, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 12 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 2 pkt. 3 skreśla się słowa: "oraz sekretarza gminy",

2) w § 14 pkt. 2 skreśla się słowa: "oraz II",

3) w § 15 ust. 1 słowa "dwóch wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

4) w § 16 słowa "jednego z wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

5) w § 17 ust. 1 słowo "wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

6) w § 26 ust. 1 pkt 1 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

7) w § 26 ust. 1 pkt 2 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

8) w § 26 ust. 1 pkt 3 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

9) w § 26 ust. 1 pkt 4 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

10) w § 74 ust. 1 pkt. 2 skreśla się słowo: "sekretarz",

11) w § 74 ust. 3 pkt. 1 skreśla się słowa: "sekretarzem".

2. W Regulaminie Rady Gminy Szemud, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Gminy Szemud o którym mowa w ust. 1., zmienia się treść § 22 na następującą: "Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - wiceprzewodniczący rady."

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały ma na celu: 1) rozpatrzenie wniosku radnych z Klubu Radnych "Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud" w sprawie zmian w Statucie Gminy, uwzględniających wniosek formalny Klubu Radnych "Porozumienie dla Gminy" w sprawie zmniejszenia liczby wiceprzewodniczących Rady, złożony podczas sesji w dniu 6 października br., 2) dostosowanie statutu do zapisów ustawy o pracownikach samorządowych, która zmieniła zasady zatrudniania sekretarza gminy. Z uwagi na powyższe przedkłada się niniejszy projekt pod obrady Rady Gminy Szemud.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »