| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Z 2001 Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W komunikacji gminnej gminy Pruszcz Gdański obwiązują bilety jednorazowe i bilety miesięczne.

§ 2. Na liniach komunikacji gminy Pruszcz Gdański obowiązują dwie strefy:

a) I strefa - to teren gminy i miasta Pruszcz Gdański oraz dojazd do przystanku Gdańsk Rafineria w skróconych kursach linii 841,

b) II strefa - to teren miasta Gdańska i gminy Kolbudy.

§ 3. 1. Cena biletu normalnego jednorazowego obejmująca jedną strefę wynosi 2,80 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 4,50 zł.

2. Cena biletu miesięcznego normalnego obejmująca jedną strefę wynosi 84,00 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 126,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się opłaty dodatkowe za:

a) przejazd bez ważnego biletu - 140 zł,

b) bez dokumentu uprawiającego do ulgi - 112,00 zł,

c) nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy środka transportu - 420,00 zł.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 ppkt a i b, bezpośrednio kontrolującemu, opłatę dodatkową obniża się o 30%.

3. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej - 10% kwoty opłaty dodatkowej.

§ 5. 1. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański stosuje się wszystkie ulgi ustawowe oraz darmowe przejazdy dla opiekunów szkolnych sprawujących opiekę nad dziećmiw autobusie, zatrudnionych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

2. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański wprowadza się również darmowe przejazdy dla osób które ukończyły 75 rok życia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kowalski


Uzasadnienie

Zgodnie art. 8 ust 1. ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 Nr 97 poz. 1050) Rada Gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W projekcie uchwały zaproponowano dodatkową ulgę za przejazd w formie darmowego przejazdu dla opiekunów szkolnych zatrudnionych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Obowiązujące ulgi za przejazd zawarte są w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.). Ponadto wprowadzono na liniach komunikacji gminy dwie strefy. Wysokość opłat dodatkowych została obliczona na postawie przepisów rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 117)

W celu ujednolicenia stref oraz ceny stosowne jest podjęcie powyższej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »