| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/426/12 Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/83/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 Gdyni

Na podstawie art.12 pkt 1 i art. 40 ust.2 pkt 3 i 4 w związku z art.92ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 1) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) 2) , uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały , który otrzymuje brzmienie : " w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni ."

2) § 1 otrzymuje brzmienie : " § 1 Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały ."

3) w załączniku do uchwały zmienia się:

a) tytuł załącznika, który otrzymuje brzmienie: " Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni"

b) § 1, który otrzymuje brzmienie : "§ 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni, zwana dalej "Domem" jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej ."

c) § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : " § 3 .1. Dom jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego realizującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i innych obowiązujących przepisach prawa zapewniającą ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego oraz zaspokajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2012r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni


Joanna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217 poz. 1281.Nr 149 poz. 887

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386,Nr240 poz. 1429,Nr 291 poz. 1707

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »