| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/13 Wojewody Pomorskiego

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wysokości stawki procentowej tych bonifikat

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 1 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83), zarządza się, co następuje:

§ 1. Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa może być udzielona w przypadku spełnienia warunków określonych w zarządzeniu.

§ 2. Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, mającej zastosowanie do nieruchomości zabudowanych:

1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

a) budynki zostały ujawnione w księdze wieczystej,

b) nieruchomości gruntowe wykorzystywane są w całości na cele mieszkaniowe,

2) budynkami wielomieszkaniowymi - tylko w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 3. 1. Wysokość bonifikaty, o której mowa w § 2 wynosi 90 %.

2. Bonifikatę stosuje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:

1) złoży stosowny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2) nie zalega, w dniu wydania decyzji, z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa związanymi z przedmiotem przekształcenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa pomorskiego.

§ 6. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem spraw, w których zostało już wydane zarządzenie Wojewody Pomorskiego ustalające wysokość bonifikaty.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 285/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wysokości stawki procentowej tych bonifikat.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »