| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.296.2012 Rady Gminy Ustka

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

w sprawie podziału gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 roku poz. 567), art. 12 §2, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami: z 2011 roku Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777,, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 849) w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zmianami: z 2011 roku Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147 poz. 881 i Nr 149 poz. 889), na wniosek Wójta Gminy Ustka

Rada Gminy Ustka, uchwala co następuje:

§1.

1. Dokonuje się podziału gminy Ustka na 14 stałych obwodów głosowania.

2. Ustala się numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka i w sołectwach Gminy Ustka

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik do Uchwały Nr XXIV.296.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych gminy Ustka.

Przewodniczący Rady


Bogdan Żabiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »