| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/198/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Krynica Morska deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31 marca 2013r.

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie powstają odpady komunalne- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Krynica Morska deklarację, o której mowa w § 1,w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Teresa Pawłowska


Załącznik do Uchwały Nr XVII/198/12
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/198/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »