| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Somonino

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/87/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 - 2025 .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Regliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »