| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/374/2013 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1. Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Ostrowitem należą miejscowości: Ciechocin, Ostrowite, Sławęcin (od rocznika 2008).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/307/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia27 listopada 2008 r. w sprawie określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy o systemie oświaty do zadań rady gminy należy ustalenie planu sieci oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowychi gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy.

W wyniku zmiany został zwiększony obwód Szkoły Podstawowej w Ostrowitem o wieś Sławęcin. Brak nowych zasiedleń, mała liczba urodzeń we wsi Ostrowite spowodowała konieczność zwiększenia obwodu szkoły.

W wyniku zmiany został zmniejszony obwód Szkoły Podstawowej w Lichnowach o wieś Sławęcin. Rozwój budownictwa jednorodzinnego we wsi Lichnowy spowodował konieczność zmniejszenia obwodu szkoły. Zmiana obwodów szkół w Lichnowachi Ostrowitem była konsultowana z mieszkańcami wsi Sławęcin, wyrazili oni zgodę na w/w zmiany. Dokonane zmiany w Szkole Podstawowej w Ostrowitem zapewnią prawidłową realizację zadań oświatowych.

Wobec powyższego wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »