| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 256/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje:

§ 1

Osoby i rodziny, o których mowa w art. 6, pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania ",których dochód przekracza kryterium dochodowe, o który mowa w art. 5, ust. 1 cyt. ustawy, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za udzieloną pomoc w wysokości określonej w tabeli:

infoRgrafika

§ 2

Odpłatności za udzieloną pomoc dokonuje się poprzez wpłatę na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, w terminie określonym w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 4

Traci moc uchwała nr 214/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 256/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) o pomocy społecznej pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej (542 zł dla osoby samotnie gospodaryjącej oraz 456zł dla osoby w rodzinie) dopuszcza możliwość zapewnienia tej formy pomocy uprawnionym mieszczącym się w granicach kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 tejże ustawy. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "dopuszcza możliwość przyznania pomocy osobom samotnym i osobom w rodzinie jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Podwyższenie kryterium dochodowego, finansowane ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu, sprzyja zwiększeniu kręgu odbiorców pomocy. Ma to szczególne znaczenie w grupie dzieci, aby ograniczyć zjawisko głodu i niedożywienia - szczególnie zapewnienie gorącego posiłku w celu zdrowego żywienia. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »