| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/376/2013 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Chojnicach w terminie do 31 marca 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXX/376/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze aktu prawa miejscowego uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja powinna zawierać objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała powinna zawierać także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Do uchwały Rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja jest gwarantem prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »