| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/321/2013 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, do 15 każdego miesiąca.

2. Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 15 lipca 2013 r.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w kasie banku wyznaczonego do obsługi bankowej Gminy Miasto Redy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Okrój


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX/321/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków rada gminy powinna określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała wprowadza odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie miesięcznym: do 15 dnia danego miesiąca. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu miasta i możliwości finansowania systemu.

Częstotliwości uiszczania opłaty, której obowiązek ponoszenia powstaje za każdy miesiąc, w przyjętym systemie poboru miesięcznego sprzyja również regularności dokonywania wpłat. System ten powinien uzyskać akceptację mieszkańców miasta z uwagi na analogię do dotychczasowego sposobu pobierania opłat za odbiór odpadów komunalnych od większości mieszkańców miasta Redy.

Projekt przedkłada Burmistrz Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »