| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/175/13 Rady Gminy Dziemiany

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Dziemianyuchwala, co następuje:

§ 1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Dziemiany, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w wysokości określonej przez wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.

1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub powstały odpady komunalne.

2. Opłatę należy wnosić:

a. za okres od 1 lipca do 31 sierpnia - w terminie do dnia 20 sierpnia,

b. za okres od 1 września do 31 października - w terminie do dnia 20 października,

c. za okres od 1 listopada do 31 grudnia - w terminie do dnia 20 grudnia,

d. za okres od 1 stycznia do 28 lutego - w terminie do dnia 20 lutego.

e. za okres od 1 marca do 30 kwietnia - w terminie do dnia 20 kwietnia.

f. za okres od 1 maja do 30 czerwca - w terminie do dnia 20 czerwca.

3. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Dziemiany.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Dziemiany


Krzysztof Rolbiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »