| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.231.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 ze zm.) uchwala się

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w §2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł /za miesiąc dla pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość/ lokal, 8 zł za piątą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą osobę zamieszkującą nieruchomość/ lokal, każdą kolejną osobę zwalnia się z opłaty.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za 1Mg gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałej, co w przeliczeniu stanowi stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

1) pojemnik 110/120 litrów - 10,14 zł

2) pojemnik 240 litrów - 20,28 zł

3) pojemnik 1100 litrów - 92,95 zł

4) kontener 7 m3- 591,50 zł

5) 1Mg odpadów komunalnych (zmieszanych) 528,00 zł.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą o 36% od stawki określonej w §2, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 14,96 zł / za miesiąc dla pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość/ lokal, 10,90 zł/ dla piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej osoby zamieszkującej nieruchomość/ lokal, każdą kolejną osobę zwalnia się z opłaty.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą o 36% od stawki określonej w §3, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 718,10 zł za 1 Mg wytworzonych odpadów:

1) pojemnik 110/120 litrów - 13,79 zł

2) pojemnik 240 litrów - 27,58 zł

3) pojemnik 1100 litrów - 126,41 zł

4) kontener 7 m3- 804,40 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX.202.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »