| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/292/2013 Rady Miasta Jastarnia

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się zmiany:

1. W paragrafie 6 ust. 6 pkt. 1) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"1) 15 dm3na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,".

2. W paragrafie 6 ust. 6 pkt 7) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"7) 110 dm3na każde 250 m2powierzchni w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i 3 dm3na każde 250 m2powierzchni poza tym okresem; dla targo-
wisk, ogrodów działkowych, kempingów i pól biwakowych oraz części innych
nieruchomości wykorzystywanych na te cele.".

3. W paragrafie 7 ust. 1 wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"1. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.".

4. W paragrafie 7 ust. 3 pkt. 4) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"4) zamykanie pojemników w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się do
ich wnętrza wód opadowych.".

5. W paragrafie 7 ust. 3 dodaje się pkt. 5) w brzmieniu:
"5) zapewnienie szczelności pojemników oraz sprawności elementów transportowych
pojemników.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Wojciech Kohnke

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »