| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/356/2013 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2013 poz. 594 ze zm.: Dz. U. 2013 poz. 645), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; Nr 96 poz. 620; Nr 225 poz. 1461; Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 584; Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378,M. P. Nr 95 poz. 961 i poz. 962), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 11 października 2013 r. poz. 812) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. ( M. P. z 9 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 499,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 399,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 698,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 629,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 929,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 658,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 541,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1225,00 zł

2) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 992,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1542,00 zł

3) z czterema i więcej osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1618,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton do mniej niż 29 ton 1618,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 29 ton 2399,00 zł

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 599,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1382,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton

do mniej niż 31 ton 899,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 31 ton 1895,00 zł

2) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1685,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton

do mniej niż 40 ton 1685,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 40 ton 2493,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 535,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) z jedną osią jezdną:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 313,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 549,00 zł

2) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1124,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1663,00 zł

3) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 922,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1253,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc 536,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 469,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1000,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 937,00 zł

§ 2.

1. Podstawę do zastosowania niższej stawki podatku od środków transportowych od samochodów wyposażonych w katalizator spalin lub instalację zasilania gazem propan-butan stanowić będzie:

a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym urządzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane badania techniczne (atest),

b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zaświadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badań technicznych.

2. W przypadku niewykonania przeglądu technicznego (atestu) na urządzenia wymienione w ust. 1 w ciągu roku podatkowego podatnik ma prawo opłacania podatku od środków transportowych wg niższej stawki, jeżeli wg stanu na pierwszy ustawowy termin płatności atest taki posiadał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 4.

1. Traci moc uchwała Nr XXXIII/262/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2013 rok.

2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/270/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/262/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2013 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino


Danuta Dura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »