| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Lipusz

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa na terenie Gminy Lipusz oraz określenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź.zm.) w związku z art. 6 ust. 12 art19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465 z póź.zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w formie inkasa od osób fizycznych.

2. Inkasentami podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w poszczególnych sołectwach gminy ustanawia się odpowiednio sołtysów danego sołectwa.

3. Inkasentom podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% zainkasowanej kwoty.

§ 2. Inkasentem opłaty targowej ustanawia się Panią Danutę Spierewka zam. w Lipuszu oraz inspektora ds.gospodarki mieszkaniowej , dróg, utrzymania czystości i rozliczeń należności za wodę i ścieki zatrudnionego w Urzędzie Gminy Lipusz.

§ 3. 1. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej ustala się w wysokości25,00 zł. od jednego targu.

2. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu opłaty targowej nie przysługuje gdy jest pobierane przez inspektora ds.gospodarki mieszkaniowej , dróg, utrzymania czystości i rozliczeń należności za wodę i ścieki w ramach stosunku pracy i w godzinach pracy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru podatków i opłat lokanych w formie inkasa na terenie Gminy Lipusz oraz określenia inkasentów (publikacja w Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2899), zmiana uchwały Nr XXXV/193/2013 Rady Gminy Lipusz z dnia 24 października 2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych od mieszkańców Gminy Lipusz .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »