| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/414/14 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.,) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" ( M.P. z 2013 r. poz.1024), Rada Miejska w Pelplinieuchwala,
co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm. ). Zgodnie z art.8 ustawy, kryterium stanowią odpowiednio kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012r., poz. 823). Rządowy program ustanowiony w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) daje możliwość udzielania wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Wskazówki Ministerstwa Pracy o Polityki Społecznej w odniesieniu do realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ukazują, że gmina ma możliwość udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, jedynie w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Realizowany poprzednio program dożywiania obejmował lata 2006 - 2013. Obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150 % określone w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), bez dalszej kontynuacji, czyli do 31 grudnia 2013 r.

Podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w odniesieniu do pomocy w zakresie dożywiania
w postaci zakupu posiłku lub żywności a także świadczenia pieniężnego, pozwoli na wsparcie osób i rodzin posiadających trudną sytuację dochodową.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »