| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV / 317 / 2014 Rady Gminy Zblewo

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182 z późn.zm.) Rada Gminy w Zblewie, na wniosek Wójta Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano świadczenie w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z zasadami określonymi w ust.2.

2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej odpłatność za pobyt w schronisku wyliczona jest na podstawie poniższej tabeli i wynosi:

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów pobytu

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie powyżej kryterium dochodowego

70

powyżej 100 % do 150 %

100

Powyżej 150 %

§ 3. 1. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

2. Ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną lub osobistą osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona w niniejszej uchwale lub można zwolnić osobę od opłat.

3. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby uprawnionej bądź pracownika socjalnego.

4. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »