| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236 /2014 Rady Gminy Liniewo

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2013 r., poz.182, z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P., poz. 1024)

Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( M.P.z 2013 r., poz.1024).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/210/2002 Rady Gminy Liniewo z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie określenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , pomoc rzeczową i świadczenia lecznicze oraz Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Liniewie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/210/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , pomoc rzeczową i świadczenie lecznicze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Szarmach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »