| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/1132/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz Uchwały nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 paździenika 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska

uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gdańska w sprawie projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Celem konsultacji jest umożliwienie zgłaszania uwag w sprawie projektu dokumentu wskazanego w ust. 1.

3. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych Uchwałą nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., nr 160, poz. 3089) oraz postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Gdańska.

2. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 14 maja 2014 r. i trwają do dnia 13 czerwca 2014 r., tj. przez okres 30 dni.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

a) mieszkańcy Miasta Gdańska tj. osoby, które posiadają zameldowanie w Gdańsku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące i najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji wskazanym w ust. 2 ukończą 16 lat,

b) podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na obszarze Miasta Gdańska, w tym: przedsiębiorstwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, instytucje publiczne.

§ 3.

1. Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag do projektu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust.1.

2. Uwagi wnoszone są za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres strategia@gdansk.gda.pl lub składanego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 405

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do powołania zespołu do spraw konsultacyjnych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, określenia regulaminu jego działania oraz określenia regulaminu konsultacji.

§ 5.

1. Ustala się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta Gdańska na rok 2014, dział: 750 rozdział: 75095 paragraf: 4300.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta - projekt
Zalacznik1.pdf

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta - projekt

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »