| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/46/14 Rady Gminy Puck

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały NR XXV/104/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie: art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z pźn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale NR XXV/104/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

1. określony w § 1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. skreśla się § 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Czernicki


Załącznik do Uchwały Nr XLV/46/14
Rady Gminy Puck
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w myśl przepisów art. 6n ust. 1 zobowiązana jest określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Uchwała wprowadza zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmieniony wzór deklaracji posiada bardziej przejrzysty i zrozumiały dla składającego deklarację układ tabel. Zostały dodane pola fakultatywne z informacją o numerze telefonu i adresie e-mail osoby składającej deklarację. Ponadto wykreśleniu uległo oświadczenie o treści: "oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karno skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i właściwe.

Wójt Gminy Puck


mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »