| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, zmienionej przez uchwałę Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.03.2013r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014r., poz. 1775), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)".

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W sektorze transportu drogowego towarów całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »