| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/533/14 Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1) od powierzchni użytkowej:

a) budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości 0,53 zł od 1 m2,

b) budynków mieszkalnych posiadających jedynie źródło ogrzewania nie na paliwo stałe w wysokości 0,27 zł od 1 m2,

c) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 19,70 zł od 1 m2,

d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 8,24 zł od 1 m2,

e) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 3,79 zł od 1 m2,

f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 5,92 zł od 1 m2;

2) od budowli w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 - 6 ustawy;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi w wysokości 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 3,39 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,22 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części zajęte przez:

a) domy opieki społecznej,

b) żłobki,

c) biblioteki publiczne,

d) jednostki realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym;

2) powierzchnię piwnic i strychów, z wyjątkiem zajętych na mieszkanie, garaż lub prowadzenie działalności gospodarczej;

3) w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani strychu, ani piwnicy zwalnia się od podatku - 15 m2 powierzchni w budynku gospodarczym, jeżeli pełni on faktycznie funkcję strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w najbliższym otoczeniu przy budynku mieszkalnym;

4) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/405/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 4337).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »