| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXIV/550/14 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r

Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P z 2014r. poz. 718) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od nieruchomościna na 2015 rok, obowiązujących na terenie miasta Kościerzyna:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 20,85 zł

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,00 zł

5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,20 zł

6. Od budowli określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ww. ustawy 2%

7. Od gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni 4,30 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,40 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Piotr Słomiński


Uzasadnienie

W związku z przedłużaniem kolejnymi uchwałami stawek podatku od nieruchomości określonych uchwałą Rady Miasta Nr XIX/131/11 z dnia 9 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. , Nr XXI/149/11 z dnia 14 grudnia 2011r., Nr XXXIV/274/12 z dnia 21 września 2012r i Nr LVI/409/13 z dnia 27 listopada 2014r. proponuje się podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Stawki podatkowe oraz przedmioty opodatkowania pozostają bez zmian, tj. w kwotach
i w przedmiotach opodatkowania wynikających z ww. uchwał.

Średnia stawka podatku od nieruchomości wynosi 91% stawki maksymalnej wynikającej z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »