| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/421/2014 Rady Miasta Malbork

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art.5 ust.1i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz.849 z późn. zmianami ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014 r., poz. 718 )
-Rada Miasta Malborka uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów :
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł. od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56zł. od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł. od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,54 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej .

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej .


3. od pozostałych budynków lub ich części , w tym :

a/ od garaży wolnostojących lub dobudowanych do innych budynków- 7,73 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ,

b/ od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,39 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

4. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust . 3- 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /jednolity tekst Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.)

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. nieruchomości zajęte na boiska, stadiony sportowe oraz hale sportowe,
2. nieruchomości wykorzystywane na potrzeby pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, narkotyków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


Arkadiusz Mroczkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/421/2014
Rady Miasta Malbork
z dnia 23 października 2014 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%)

Na rok 2015 nie podwyższono stawek o 0,4 %, natomiast obniżono stawkę dla budynków związanych z działalnością gospodarczą z 21,56 zł do 20,97 zł.

Obniżona stawka będzie bardziej konkurencyjna w stosunku do sąsiednich gmin takich jak: Sztum (2014-21,35 zł), Nowy Staw (2014-22,73 zł), Starogard Gdański (2014-22,90 zł) czy Kwidzyn (2014-22,73 zł)

Dokonanie powyższej zmiany ma na celu nie tylko przyciągnięcie nowych przedsiębiorców, ale zachęcić już istniejących do rozwoju na terenie naszego miasta.

Skutek obniżenia powyższej stawki (spadek ok. 210.000 zł) zostanie zniwelowany uchyleniem uchwały Rady Miasta Malborka Nr 168/XXII/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Malborka zmienioną uchwałą Rady Miasta Malborka nr XLIV/415/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr 168/XXII/04 Rady Miasta Malborka z dnia 29 kwiewtnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Malborka. (skutek ok. 310.000 zł).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »